16193

Hasvet Veteriner

Antalya da bulunan HASVET  medilal firmasının veteriner ilaç deposu
projesi tamamlandı. (  1 soguk oda ısı öllçer , 5  nokta genel mekan ısı/nem ölçer )