16193

Mantar Üretim Tesisi Otomasyonu

Otomasyon sistemimiz mantar üretimi için gerekli olan evreleri otomatik olarak belirler. ve bu evrelerin 
kriterlerine göre ısı,nem,c02, taze hava, klima komprasör , fan , damlama yapan cihaz, va havalandırma sistemini otomatik olarak yöneterek ürünün istenildiği kriterlerde çıkmasını sağlar. Sistemde her oda biribirinden bagımsız olarak ayrı ayrı çalışabilmektedir.